Cursuri RSVTI modulul B

 

Home Despre noi Responsabil ISCIR - RSVTI Ordin 130 2011 RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere curs Modul B Cursuri - Bucuresti Cursuri - Baile Felix Cursuri - Cluj Cursuri - Sibiu Cursuri - Sovata Contact

 
Iso 9001

Responsabil ISCIR - RSVTI (Cod COR 311941)

Activitatea ca Responsabil ISCIR - RSVTI este reglementata prin Ordinelele Inspectorului de Stat Sef al ISCIR (Ordin 130/2011) si Legea 64 / 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

APIE MUNTENIA desfasoara activitatea de cursuri RSVTI privind instruirea personalului ce doreste sa se autorizeze ca Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor – RSVTI (cod COR 311941), avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordinelor Inspectorului de Stat Sef al ISCIR (Ordinul nr. 130/2011) si a Legii 64/2008, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

Ordinul 130/2011 si Legea 64/2008 specifica obligatia persoanelor fizice sau juridice private, institutiilor publice, a unitatilor de interes public sau care ofera servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care detin si exploateaza instalatii si echipamente supuse controlului ISCIR, de a numi personal tehnic, responsabil pentru supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor  - RSVTI (cod COR-311941).
Persoanele fizice sau juridice specificate mai sus au obligatia de a avea personal instruit ca RSVTI, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR si care va purta denumirea de RSVTI in conformitate cu prescriptiile tehnice, colectia ISCIR.

Conform Legii 64/2008, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil , urmatoarele instalatii sunt sub controlul ISCIR:

A) Instalatii sub presiune si instalatii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil si componente ale acestora
- Cazane pentru abur, pentru apa calda sau fierbinte
- Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
- Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
- Macarale, ascensoare, elevatoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan inclinat, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat
- Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
- Arzatoare cu combustibil lichid sau gazos
- Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele si aparatele prevazute la pct. 1 si 3-6
- Aparatura si instalatii de automatizare aferente instalatiilor si echipamentelor prevazute la pct. 1-7
- Instalatii si echipamente destinate, montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii

B)  Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si unele instalatii din cadrul obiectivelor nucleare, precum si componente ale acestora
- Generatoare si cazane de abur, de apa calda sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
- Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
- Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
- Conducte pentru lichide, vapori si gaze tehnice uscate sau umede
- Suporturi ale elementelor sub presiune
- Armaturi
- Pompe
- Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat
- Accesorii de securitate pentru instalatiile si echipamentele prevazute la pct. 1, 3, 4 si 8

NOTA: Materialele folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea si verificarea instalatiilor si aparatelor se supun regimului de verificare tehnica si sunt:
a) produse din metale feroase, neferoase si materiale nemetalice - table, tevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare;
b) materiale pentru sudura - electrozi, sârme, fluxuri, materiale pentru brazare.

 


Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002